Contact

Stichting Zo’n vakantie is te bereiken via:

E-mail: info@stichtingzonvakantie.nl
Tel.: 0529 466 659

Postadres
Postbus 499
8000 AL  ZWOLLE

Overige gegevens
Kamer van Koophandel: 41188632
RSIN: 0029.83.084
Bankrekening: NL68 ABNA 0474 1558 03 t.n.v. St. Ger. Centr. Maatschap